• به وب سایت شرکت بین المللی طراحی و مهندسی ساخت صنایع نفت(سهامی خاص)خوش آمدید

چشم انداز

قرار گرفتن در زمره شرکت های تراز اول پیمانکاری نفت –گاز و پتروشیمی با توان جذب منابع مالی و انجام به موقع پروژه ها

تمامی حقوق سامانه برای OILMICO.IR محفوظ می باشد.اجرا و پشتیبانی:دانیال محمدی09134054855

Search

+880 322448500 Beverly Boulevard Los Angeles