• به وب سایت شرکت بین المللی طراحی و مهندسی ساخت صنایع نفت(سهامی خاص)خوش آمدید

استراتژی کسب و کار

  • استفاده از تکنولوژی روز و دانش محوری در انجام امور
  • تشکیل کنسرسیوم با شرکت های خارجی در اجرای پروژه ها
  • سرمایه گذاری در حوزه های کسب و کار
  • تامین تجهیزات از سازندگان معتبر داخلی و خارجی
  • استفاده از ابزارها و روش های جدید تامین مالی
  • بهبود فرآیندهای کسب و کار از طریق اخذ گواهینامه های مربوط

تمامی حقوق سامانه برای OILMICO.IR محفوظ می باشد.اجرا و پشتیبانی:دانیال محمدی09134054855

Search

+880 322448500 Beverly Boulevard Los Angeles