• به وب سایت شرکت بین المللی طراحی و مهندسی ساخت صنایع نفت(سهامی خاص)خوش آمدید

 


رسالت واحد : 

فلسفۀ برنامه ریزی به عنوان یک نگرش و راه زندگی که متضمن تعهد به عمل بر مبنای اندیشه، تفکر و عزم راسخ به برنامه ریزی منظم و مداوم می باشد، بخش لاينفك مدیریت است؛ فرد و سازمان برای رسیدن به اهداف خویش نیاز به برنامه ریزی دارند، بنابراین ضرورت برنامه ریزی، برای رسیدن به جزئی ترین اهداف یک واقعیت انکار ناپذیر است. نیاز به برنامه ریزی از این واقعیت نشأت گرفته است، كه "همۀ نهادها در محیطی متحول فعالیت می کنند".

مراحل برنامه ريزي :

- نظارت برتهيه برنامه هاي جامع بلندمدت

- نظارت برتدوين برنامه هاي بلندمدت ، ميان مدت و كوتاه مدت با تلفيق برنامه هاي واحدهاي مختلف براي هماهنگي آنها و - تطبيق با اهداف و سياستهاي شرکت

- نظارت برتهيه و تنظيم واجراي برنامه ها

- نظارت بر كنترل پيشرفت برنامه ها در شرکت

- برنامه ريزي ، هدايت ، وكنترل كليه فعاليتها

 

تمامی حقوق سامانه برای OILMICO.IR محفوظ می باشد.اجرا و پشتیبانی:دانیال محمدی09134054855

Search

+880 322448500 Beverly Boulevard Los Angeles