• به وب سایت شرکت بین المللی طراحی و مهندسی ساخت صنایع نفت(سهامی خاص)خوش آمدید

پروژه های اتمام یافته

پروژه تسهیلات سرچاهی دالان1چاهE070S

پروژه تسهیلات سرچاهی دالان1چاهE070S

پروژه اسکلت فلزی فاز 19-میدان گازی پارس جنوبی

پروژه اسکلت فلزی فاز 19-میدان گازی پارس جنوبی

پروژه نمکزدایی نفت خام گچساران 3

پروژه نمکزدایی نفت خام گچساران 3

پروژه سوله های فلزی فاز 19 عسلویه

پروژه سوله های فلزی فاز 19 عسلویه

تمامی حقوق سامانه برای OILMICO.IR محفوظ می باشد.اجرا و پشتیبانی:دانیال محمدی09134054855

Search

+880 322448500 Beverly Boulevard Los Angeles