• به وب سایت شرکت بین المللی طراحی و مهندسی ساخت صنایع نفت(سهامی خاص)خوش آمدید

پروژه اسکلت فلزی فاز 19-میدان گازی پارس جنوبی

  • کارفرما

قرارداد پروژه میان شرکت پترو پارس ایران و شرکت اویل میکو منعقد گردید.

  • مشخصات قراردادی

این قرارداد به شماره SP19-H-11-017  ،  در تاریخ 4 می 2011 معادل (14 اردیبهشت 90) ، نوع پروژه بصورت  PC به همراه تهیه نقشه های کارگاهی میباشد.

  • شرح کار

تأمین سازه های فلزی مورد استفاده در پالایشگاه گاز تأسیسات خشکی ، بصورت تهیه نقشه و مدارک اجرایی – تأمین متریال – ساخت و حمل – نصب وتحویل نهایی و ارائه مدارک نهایی پروژه می باشد. براساس گزارشات ماهیانه بیشترین آمار ساخت و ارسال مربوط به یونیت های اصلی پالایشگاه بوده و دارای حساسیت های ساخت و نصب میباشد. رعایت کلیه موارد استاندارد های بین المللی در زمینه مهندسی ساخت ، نصب و حمل در این پروژه رعایت گردیده و واحد کیفی بر اجرای صحیح آن صحه گذاشته است.

  • جدول زیر انواع سازه هایی که اجرا شده لیست گردیده است.

واحد HSE پروژه در طول مدت 2 سال پروژه هیچ حادثه ای را در سیستم خود ندیده است و سلامت پرسنل سر لوحه اصلی کارها قرارداد داشته است.10 ماه

 

تمامی حقوق سامانه برای OILMICO.IR محفوظ می باشد.اجرا و پشتیبانی:دانیال محمدی09134054855

Search

+880 322448500 Beverly Boulevard Los Angeles