• به وب سایت شرکت بین المللی طراحی و مهندسی ساخت صنایع نفت(سهامی خاص)خوش آمدید

پروژه سوله های فلزی فاز 19 عسلویه

  • کارفرما

قرارداد پروژه میان شرکت پترو پارس ایران و شرکت اویلمیکو منعقد گردید.

  • مشخصات قراردادی

این قرارداد به شماره  SP19-H-11-130 ، در تاریخ 11 آبان 90 ، و نوع پروژه  EPC میباشد.

  • شرح کار

مهندسی ، تامین و اجرای سوله های فلزی انبار و کارگاه آماده سازی لوله به میزان 760 تن جهت عملیات پایپینگ فاز 19 می باشد . این قرارداد از ابتدا برای هفت باب سوله بوده که در ادامه مسیر اجرایی طراحی و اجرای فنداسیون 5 سالن نیز به شرح کار این شرکت اضافه گردید.

لیست اجرای کار

سوله فلزی به تعداد 7 سالن و مساحت  10584 متر مربع

فنداسیون 5 سالن به مساحت 8500 متر مربع

  • مدت زمان پروژه

90 روز

  • واحد HSE پروژه در طول مدت 8 ماه پروژه هیچ حادثه ای را در سیستم خود ندیده است و سلامت پرسنل سر لوحه اصلی کارها قرارداد داشته است.

تمامی حقوق سامانه برای OILMICO.IR محفوظ می باشد.اجرا و پشتیبانی:دانیال محمدی09134054855

Search

+880 322448500 Beverly Boulevard Los Angeles