• به وب سایت شرکت بین المللی طراحی و مهندسی ساخت صنایع نفت(سهامی خاص)خوش آمدید

پروژه خطوط لوله منصورآباد به گچساران-پروژه جاری

  • کارفرما
قرارداد پروژه میان شرکت ملی نفت مناطق نفتخیز جنوب ایران و شرکت اویلمیکو منعقد گردید.
شرح کار
منطقه منصورآباد درنزدیکی بهبهان دارای چندین چاه نفت میباشد که جهت عملیات تصفیه؛  نفت وگاز این چاهها به واحد بهره برداری گچساران 4 (PU4) منتقل میشود جهت انجام این انتقال ؛ پروژه احداث خطوط لوله 10 و 20 اینچ هرکدام بطول 35 کیلومتر وبطور موازی اجرا میگردد ضمنا دو مجموع NEW BANK نیز در واحد تفکیک گر منصورآبادو واحد بهره برداری PU4  اجرامیگردد.
  • تامین ونصب 4 عد لانچر ورسیور در ابتدا وانتهای خطوط لوله
  • مدت زمان پروژه
20  ماه وتاریخ شروع آن 94/09/01 میباشد
  • واحد HSE پروژه در طول مدت 8 ماه از شروع پروژه تاکنون هیچ حادثه ای را در سیستم خود ندیده است و سلامت ..پرسنل سر لوحه اصلی کارها قرارداد داشته است.

تمامی حقوق سامانه برای OILMICO.IR محفوظ می باشد.اجرا و پشتیبانی:دانیال محمدی09134054855

Search

+880 322448500 Beverly Boulevard Los Angeles