فیلم آموزشی و جذاب از مراحل ساخت و نصب یک مزرعه بادی فراساحلی
فیلم آموزشی تعمیرات لوله نفت در آب های عمیق
مستند علمی پر کردن کویر های ایران با آب دریا؛ از رویا تا واقعیت