پروژه سوله های فلزی فاز 19 عسلویه · عنوان پروژه طراحی ، تامین ، ساخت و نصب هفت باب سوله فلزی واقع در LDA#2,3&4 جهت انبار و کارگاه های پشتیبانی عملیات پایپینگ · کارفرما قرارداد پروژه میان شرکت پترو پارس ایران و شرکت اویلمیکو منعقد گردید. · مشخصات قراردادی این قرارداد به شماره SP19-H-11-130 ، در تاریخ 11 آبان 90 ، به ارزش 115،000،000،000 ریال ایران و نوع پروژه EPC میباشد. · شرح کار مهندسی ، تامین و اجرای سوله های فلزی انبار و کارگاه آماده سازی لوله به میزان 760 تن جهت عملیات پایپینگ فاز 19 می باشد . این قرارداد از ابتدا برای هفت باب سوله بوده که در ادامه مسیر اجرایی طراحی و اجرای فنداسیون 5 سالن نیز به شرح کار این شرکت اضافه گردید.