پروژه تسهیلات سرچاهی دهلران

عنوان

پروژه تامین ، ساخت و نصب تسهیلات سرچاهی ، خط لوله . توسعه تسهیلات جمع آوری مربوط به چهار حلقه چاه W036N , W096N , W122N , W140N  در منطقه دهلران استان ایلام

کارفرما

قرارداد پروژه میان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت اویلمیکو منعقد گردید.

مشخصات قراردادی

این قرارداد به شماره 40433-73-50 ، در تاریخ  10/10/96 به ارزش 133,579,812,367 0 ريال و 4،878،460 یورو و نوع پروژه بصورت  PC به همراه تهیه مدارک مهندسی اجرایی در محل سایت میباشد.

شرح کار

بهره برداری از نفت  خروجی چاه های موقعیت W036N , W096N , W122N, W140N منطقه دهلران که بعنوان چاه های  مشترک با کشور عراق میباشند توسط احداث مجموع 66000  متر خط لوله 6  اینچ روزمینی وانتقال نفت به مرکز جمع آوری توسط این خطوط انجام میشود . تامین کالاهای مورد نیاز پروژه از منابع خارجی و داخلی اعم از شیر الات و فلنج و لوله و سایر موارد برق و ابزار دقیق و اجرای جاده دسترسی ؛ محوطه ، فنس ، فنداسیون تسهیلات سرچاه و کلیه کالاهای خریداری شده به همراه خط برق شبکه ، پیگ رانی ،  هیدروتست و راه اندازی پروژه  در تعهد شرکت اویلمیکو بعنوان پیمانکار اصلی این پروژه میباشد .

لیست اجرای کار

·                      سیویل : فنداسیون تجهیزات و ساپورت ، احداث جاده دسترسی و کانال خط لوله ، فنس و محوطه سازی و ...

·                      مکانیک : پایپینگ ، نصب شیر آلات ، هیدروتست ، پیگرانی ، سازه های مورد نیاز سایت ،  نصب تجهیزات  WHCP , CIP و ...

·                      برق و ابزاردقیق : اجرای خطوط برق شبکه ، خط برق درون سایت ، راه اندازی تجهیزات کنترلی برق و ابزار دقیق ، روشنایی محوطه ، حفاظت کاتدیک و ...

·                      سایر موارد

مدت زمان پروژه

24 ماه و 6 ماه دوره نکهداری