تسهیلات سرچاهی دالان2- چاه موقعیت W052S · عنوان پروژه تامین ، ساخت و نصب تسهیلات سرچاهی ، خط لوله . توسعه تسهیلات جمع آوری · کارفرما قرارداد پروژه میان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت اویلمیکو منعقد گردید. · مشخصات قراردادی این قرارداد به شماره 20524-73-50 ، در تاریخ 94/04/20 به ارزش 74،902،000،000 ريال ایران و 2،510،000 یورو و نوع پروژه بصورت PC به همراه تهیه مدارک مهندسی اجرایی در محل سایت میباشد. · شرح کار بهره برداری از گازهای خروجی چاه موقعیت W052S منطقه دالان و انتقال توسط خط لوله 5000 متری 8 اینچ روکش دار به جمع آوری DM3که به پالایشگاه گاز فراشبند منتقل میشود. تامین کالاهای مورد نیاز پروژه اعم از شیر الات و فلنج و لوله و سایر موارد برق و ابزار دقیق و اجرای محوطه ، فنس ، فنداسیون تسهیلات سرچاه و کلیه کالاهای خریداری شده به همراه خط برق شبکه ، پیگ رانی ، هیدروتست و راه اندازی پروژه از منابع خارجی و داخلی انجام پذیرفته است.