تسهیلات سرچاهی دالان2-چاه موقعیت E162S · عنوان پروژه تامین ، ساخت و نصب تسهیلات سرچاهی ، خط لوله . توسعه تسهیلات جمع آوری · کارفرما قرارداد پروژه میان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت اویلمیکو منعقد گردید. · مشخصات قراردادی این قرارداد به شماره 20524-73-50 ، در تاریخ 20/04/94 به ارزش 74902000000 ريال ایران 2510000 یورو و نوع پروژه بصورت PC به همراه تهیه مدارک مهندسی اجرایی در محل سایت میباشد. · شرح کار بهره برداری از گازهای خروجی چاه موقعیت E162S منطقه دالان و انتقال توسط خط لوله 1000 متری 8 اینچ روکش دار به نقطه تلاقی چاه 7 که به پالایشگاه گاز فراشبند منتقل میشود. تامین کالاهای مورد نیاز پروژه اعم از شیر الات و فلنج و لوله و سایر موارد برق و ابزار دقیق و اجرای محوطه ، فنس ، فنداسیون تسهیلات سرچاه و کلیه کالاهای خریداری شده به همراه خط برق شبکه ، پیگ رانی ، هیدروتست و راه اندازی پروژه از منابع خارجی و داخلی انجام پذیرفته است. · مدت زمان پروژه 12 ماه