پروژه اسکلت فلزی فاز 19 · عنوان پروژه تامین، ساخت و نصب اسکلت فلزی فاز 19 میدان گازی پارس جنوبی · کارفرما قرارداد پروژه میان شرکت پترو پارس ایران و شرکت اویل میکو منعقد گردید. · مشخصات قراردادی این قرارداد به شماره SP19-H-11-017 ، در تاریخ 4 می 2011 معادل (14 اردیبهشت 90) ، به ارزش 32/6 میلیون دلار امریکا و نوع پروژه بصورت PC به همراه تهیه نقشه های کارگاهی میباشد. · شرح کار تأمین سازه های فلزی مورد استفاده در پالایشگاه گاز تأسیسات خشکی ، بصورت تهیه نقشه و مدارک اجرایی – تأمین متریال – ساخت و حمل – نصب وتحویل نهایی و ارائه مدارک نهایی پروژه می باشد. قرارداد مذکور از ابتدا بر مبنای 8000 تن سازه فلزی با میزان کاهش و افزایش 50% بوده و بتدریج با عملکرد صحیح این شرکت به 12000 تن افزایش یافت. براساس گزارشات ماهیانه بیشترین آمار ساخت و ارسال به سایت 1052 تن و آمار نصب سازه نیز به 1575 تن در ماه رسید. عموم سازه های مذکور مربوط به یونیت های اصلی پالایشگاه بوده و دارای حساسیت های ساخت و نصب میباشد. رعایت کلیه موارد استاندارد های بین المللی در زمینه مهندسی ساخت ، نصب و حمل در این پروژه رعایت گردیده و واحد کیفی بر اجرای صحیح آن صحه گذاشته است. · مدت زمان پروژه 10 ماه