کل مجموع یازده هزار و ششصد و پنجاه متر لوله هشت اینچ ساخته و به گمرک بندر امام خمینی وارد و تخلیه شده است و مقدار سه هزار متر لوله هشت اینچ از گمرک ترخیص و جهت انجام پوشش سه لایه پلی اتیلن به کارخانه پوشش لوله ماهشهر منتقل شده است.