عمده سهام شرکت بین المللی طراحی و مهندسی ساخت صنایع نفت(اویل میکو) با حضور اثرگذار و ارزش مند شرکت در بازار نفت- گاز و پتروشیمی توسط شرکت معظم مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان خریداری گردید.

ادامه مطلب

پروژه ها در یک نگاه

هیئت مدیره(سه نفر)

آقای مهندس مجید اعظمی
آقای مهندس مجید اعظمی
نائب رئیس هیئت مدیره
مدیر عامل محترم شرکت
ریاست محترم هیئت مدیره

گواهی نامه های تضمین کیفیت

مشتریان
ما