عضو هیئت مدیره – نماینده شرکت صنایع احیاء سپاهان رزومه کوتاه- 

کارشناس حسابداری-کارشناس ارشدMBA-دانشجوی دکترای مدیریت آکادمی علوم تاجیکستان  بازنشستگی کشوری-  

عضو ارشد هلدینگ شرکت صنایع احیاء سپاهان-  

عضو هیئت مدیره مجتمع قائم رضا(هلدینگ و پیمانکار عمومی و بین المللی- 

مدیر عامل فولاد اردکان-  

عضو هیئت مدیره شرکت تکادو-  

عضو هیئت مدیره در شرکت های تولیدی متک-آئین رایانه اصفهان-تجارت و اسکان سپاهان-فولادمیبد-تک سرام-فرآورده های نسوز آذر-معدن-  کاران احیاء سپاهان-ذغال سنگ طبس و .....

جستجو

ورود