ریاست محترم هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره – نماینده شرکت صنایع احیاء سپاهان رزومه کوتاه

-          کارشناس حسابداری-کارشناس ارشدMBA-دانشجوی دکترای مدیریت آکادمی علوم تاجیکستان  بازنشستگی کشوری

-          عضو ارشد هلدینگ شرکت صنایع احیاء سپاهان  

-          عضو هیئت مدیره مجتمع قائم رضا(هلدینگ و پیمانکار عمومی و بین المللی 

-          مدیر عامل فولاد اردکان

-           عضو هیئت مدیره شرکت تکادو

-          عضو هیئت مدیره در شرکت های تولیدی متک-آئین رایانه اصفهان-تجارت و اسکان سپاهان-فولادمیبد-تک سرام-فرآورده های نسوز آذر-معدن-  کاران احیاء سپاهان-ذغال سنگ طبس و .....

جستجو

ورود