در تاریخ معاصر ایران نقت یکی از اثر گذارترین مولفه های اقتصادی – سیاسی برای کشور ایران بوده است. نیازروز افزون جهان به انرژی نفت و گاز و توسعه مصرف مواد پتروشیمیائی اهمیت این ماده حیاتی را دو چندان کرده است. علیرغم اینکه ایران یکی ازقدیمی ترین حوزه های استخراج نفت بوده است ولی صنعت ودانش فنی مربوط به آن به همین نسبت بومی نگردیده است. حضور کمپانیهای خارجی و پیمانکاران بین المللی در پروژه های نفتی همواره غرور ملی ایرانیان را آزرده کرده است. همت دولت ها بعد از انقلاب اسلامی ایران برای حمایت از سازندگان و پیمانکاران ایرانی فرصت گرانبهائی است که باید قدر شناخته شود اگر چه کارفرمایان این صنعت، همواره از سازندگان و پیمانکاران ایرانی گلایه هایی داشته اند ولی محدودیت های تحمیل شده به شرکت های ایرانی هم قابل انکار نمی باشد و علیرغم همه محدودیت ها و مشکلات طرفینی ، تا کنون کارهای بزرگ وچشم گیری انجام گرفته است. از آنجا که بیشترین نگرانی کارفرمایان صنعت نفت به تضمین کیفیت ، دوره زمانی وهزینه پروژه هامربوط می شود، با تدابیراتخاذ شده در سالهای اخیر وواگذاری اجرای طرحها به صورتEPCبه پیمانکاران واجد صلاحیت، تقریباً این نگرنی کارفرمایان بر طرف گردیده و به نحوی تمامی مسئولیت و ریسک ها به پیمانکاران منتقل گردیده است. شرکت بین المللی طراحی و مهندسی ساخت صنایع نفت که تحت نام تجاری OILMICO به ثبت رسیده است، در راستای اعتقاد به توانائی پیمانکاران داخلی جهت نقش آفرینی بیشتر در پروژه های اصلی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی با مشارکت سی شرکت بزرگ صنعتی ایجاد گردیده است هدف این اقدام استفاده از توان مهندسی و ساخت شرکت های سهامدار در عرصه صنعت نفت و گاز می باشد. امیداست با همکاری مسئولین محترم وزارت نفت و کارفرمایان گرامی در بخش های مختلف این صنعت عظیم، بتوانیم در جهت سربلندی کشور عزیزمان، ایران به سهم خود گامی موثر ومفیدبرداریم. مرتضی طهرانی مدیرعامل