Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

تسهیلات سرچاهی دالان2- چاه موقعیت W052S

·         عنوان

پروژه تامین ، ساخت و نصب تسهیلات سرچاهی ، خط لوله . توسعه تسهیلات جمع آوری

 

·         کارفرما

قرارداد پروژه میان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت اویلمیکو منعقد گردید.

 

·         مشخصات قراردادی

این قرارداد به شماره 20524-73-50 ، در تاریخ  94/04/20 به ارزش 74،902،000،000 ريال ایران و 2،510،000 یورو و نوع پروژه بصورت  PC به همراه تهیه مدارک مهندسی اجرایی در محل سایت میباشد.

 

·         شرح کار

بهره برداری از گازهای خروجی چاه موقعیت W052S منطقه دالان و انتقال توسط خط لوله 5000  متری 8 اینچ روکش دار به جمع آوری  DM3که به پالایشگاه گاز فراشبند منتقل میشود. تامین کالاهای مورد نیاز پروژه اعم از شیر الات و فلنج و لوله و سایر موارد برق و ابزار دقیق و اجرای محوطه ، فنس ، فنداسیون تسهیلات سرچاه و کلیه کالاهای خریداری شده به همراه خط برق شبکه ، پیگ رانی ،  هیدروتست و راه اندازی پروژه از منابع خارجی و داخلی انجام پذیرفته است.