Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

پروژه سوله های فلزی فاز 19 عسلویه

·         عنوان

پروژه طراحی ، تامین ، ساخت و نصب هفت باب سوله فلزی واقع در LDA#2,3&4 جهت انبار و کارگاه های پشتیبانی عملیات پایپینگ

 

·         کارفرما

قرارداد پروژه میان شرکت پترو پارس ایران و شرکت اویلمیکو منعقد گردید.

 

·         مشخصات قراردادی

این قرارداد به شماره  SP19-H-11-130 ، در تاریخ 11 آبان 90 ، به ارزش 115،000،000،000 ریال ایران و نوع پروژه  EPC میباشد.

 

·         شرح کار

مهندسی ، تامین و اجرای سوله های فلزی انبار و کارگاه آماده سازی لوله به میزان 760 تن جهت عملیات پایپینگ فاز 19 می باشد . این قرارداد از ابتدا برای هفت باب سوله بوده که در ادامه مسیر اجرایی طراحی و اجرای فنداسیون 5 سالن نیز به شرح کار این شرکت اضافه گردید.