Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

         پروژه تسهیلات سرچاهی و خط لوله

 

در تاریخ 95/3/30پروژه تسهیلات سر چاهی موقعیت 070 و خط لوله 3500 متری و جمع آوری DM2 به بهره برداری رسید.

در تاریخ 95/8/27 پروژه تسهیلات سرچاهی موقعیت 162 و خط لوله 1200 متری و جمع آوری DM3 به بهره برداری رسید.

هر دو پروژه مذکور تحت شرایط سخت تحریم و مشکلات عدیده مالی اجرا گردید تا ظرفیت تولید گاز در کشور تثبیت و همچنین افزایش یابد.

پیشرفت 96/7% پروژه نمکزدائی گچساران3

پروژه نمکزدائی گچساران3 تا پایان اردیبهشت 96 معادل نود و شش و هفت دهم درصد پیشرفت فیزیکی داشته و عملیات پیش راه اندازی و تمیزکاری خطوط و تست دستگاه ها با آب شروع گردیده و در حال انجام می باشد.در ضمن قرار است پس از اتمام این مرحله جهت تست کامل تر دستگاه دیسالترها، نفت خام نیز به این دستگاه ها تزریق و عملکرد آن ها کنترل شود.

عضویت شرکت اویل میکو در انجمن مدیریت پروژه ایران

شرکت بین المللی طراحی و مهندسی ساخت صنایع نفت(اویل میکو) موفق به عضویت در انجمن مدیریت پروژه ایران گردید.

گزیده ای از خدمات انجمن:(مندرج در وب سایت ipma.ir قسمت ساختار انجمن)

با عنایت به اهداف و رسالت تعریف شده برای انجمن مدیریت پروژۀ ایران، مهم ترین محصولات این انجمن به شرح ذیل می باشد:

گواهینامه / اعتبارنامه:

انجمن مدیریت پروژه ایران، نماینده انحصاری انجمن بین المللی مدیریت پروژه (IPMA)، عهده دار مسئولیت ارایۀ گواهینامه های حرفه ای بین المللی مدیریت پروژه در منطقه می باشد. این گواهینامه ها در دو گروه: گواهینامه های مدیران پروژه (در 4 سطح) و گواهینامه های حرفه ای مشاوران مدیریت پروژه (در دو سطح) براساس استانداردهای ICB و ICBC ارایه می شود. این گواهینامه ها به عنوان یکی از مطرح ترین و معتبرترین گواهینامه های حرفه ای مورد وثوق و دارای اعتبار بین المللی است.

جوایز مدیریت پروژه:

انجمن مدیریت پروژه ایران، بنیانگذار دو جایزۀ تخصصی مدیریت پروژه با عناوین (جایزۀ ملی پروژۀ برتر) و (جایزه ملی پژوهش برتر) می باشد. در جایزۀ ملی پروژۀ برتر، پروژه های متعددی براساس مدل PEM ارزیابی، و سطح سرآمدی مدیریت پروژه در آنها تعیین و رده بندی می شود. براساس این رده بندی، ستاد مدیریتی پروژه های سرآمد و دستاوردهای آنان طی مراسم باشکوهی به جامعۀ مدیریت پروژۀ کشور معرفی می شوند.انجمن مدیریت پروژه ایران، در جایزه ملی پژوهش برتر، پژوهش های مرتبط با موضوع مدیریت پروژه را ارزیابی و برترین ها را به جامعۀ علمی و صنعتی کشور معرفی می نماید. اعطاء جوایزی مانند مدیر پروژۀ برتر و یا مشاوران برتر مدیریت پروژه نیز در برنامۀ آتی انجمن قرار دارد.

          فیلم آموزشی و جذاب از مراحل ساخت و نصب یک مزرعه بادی فراساحلی 
 

          

             فیلم آموزشی تعمیرات لوله نفت در آب های عمیق  
                                       

 

          مستند علمی پر کردن کویر های ایران با آب دریا؛ از رویا تا واقعیت  

                                       

 

  

 

 

موفقیت شرکت اویل میکو در کسب رتبه دو نفت و گاز و پنج صنعت ومعدن

براساس تجربیات کسب شده در جهت ارتقا سازمانی، شرکت اویلمکو در سامانه مدیریت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورنسبت به ارسالمدارک لازم اقدام و براساس روش های محاسباتی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورموفق به کسب رتبه دو نفت و گاز و پنج صنعت و معدن گردید.